Forensic Lab Recruitment 2024 | Forensic Lab Vacancy 2024 | DFSL Maharashtra Bharti 2024 | राज्य फॉरेन्सिक विभाग पदभरती २०२४

forensic lab vacancy

Forensic Lab Vacancy 2024 | राज्य फॉरेन्सिक विभाग पदभरती २०२४ | न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा संचालनालय 2024 (DFSL Maharashtra)पदभरती |DFSL Maharashtra Bharti DFSL Maharashtra Recruitment : महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाच्या अखत्यारीतील न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई (DFSL Maharashtra) या संचालनालमध्ये वैज्ञानिक सहायक व वैज्ञानिक सहायक (संगणक गुन्हे ध्वनी व ध्वनिफीत विश्लेषण) या पदाच्या भरतीची जाहिरात … Read more