Mobile Lost Complaint Online | How to Track Lost Mobile with IMEI Number | चोरीला गेलेल्या किंवा हरवलेल्या मोबाईलची ऑनलाईन तक्रार कशी करावी?

mobile lost complaint

 Mobile Lost Complaint Online How to track lost mobile with IMEI Number चोरीला गेलेल्या किंवा हरवलेल्या मोबाईलची ऑनलाईन तक्रार कशी करावी? अनेकवेळा आपला मोबाईल हरवला जातो किंवा चोरीला जातो. परंतु तो परत कसा मिळवायचा याची माहिती आपल्याला नसते. पोलीस स्टेशन मध्ये आपण गेलो तर बऱ्याच वेळा आपली तक्रार घेतली जात नाही किबहुना आपल्याला पोलीस स्टेशनला … Read more

How to Find Lost Phone | How to Find Stolen Phone | हरवलेला किंवा चोरीला गेलेला मोबाईल कसा शोधायचा?

how to find lost iphone

तुमचा हरवलेला किंवा चोरीला गेलेला मोबाईल कसा शोधायचा? How to Find Lost Phone | How to Find Stolen Phone | Find My Lost Phone अनेकवेळा आपला मोबाईल हरवला जातो किंवा चोरीला जातो. परंतु तो परत कसा मिळवायचा याची माहिती आपल्याला नसते. पोलीस स्टेशन मध्ये आपण गेलो तर बऱ्याच वेळा आपली तक्रार घेतली जात नाही किबहुना … Read more

अशी करा सायबर क्राईम तक्रार ऑनलाईन – Cyber Crime Complaint Online

www.cybercrime.gov.in

 अशी करा सायबर क्राईम तक्रार ऑनलाईन – Cyber Crime Complaint Online सध्या सायबर क्राईम (cyber crime) केसेसमध्ये झपाट्याने वाढ होत आहे. फसवणूक करणारे भामटे हे लोकांची फसवणूक करण्यासाठी नवनवीन युक्त्या वापरत असता. नेहमी सावध रहा असं सांगितलं जातं. तरीही अनेक लोकं फसवणुकीला बळी पडतात आणि मेहनतीने कमावलेले पैसे गमावतात. बर्याच लोकांना खालील प्रश्न पडतात : १) … Read more